Detaljplaner för nära 160 000 nya bostäder

/assets/img/mostphotos/nyprod_mostphotos.jpg
Foto: Mostphotos
 

Enligt SKL finns det gällande detaljplaner med utrymme för att bygga nästan 160 000 bostäder i 160 av landets kommuner.

Av den nya rapporten “Öppna jämförelser” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framgår att det finns utrymme att bygga sammanlagt nästan 160 000 bostäder i 160 av Sveriges kommuner. Grunden för detta är en genomgång som gjorts av gällande detaljplaner i landet, baserat på statistik från 2016 och 2017.


Rapporten visar också att intresset för att bygga bostäder har ökat på senare år, men på många håll saknas fortfarande aktörer som vill bygga. Det rör sig om ett hundratal kommuner där få eller inga väljer att bygga, trots bostadsbrist. För att underlätta byggandet där har SKL upphandlat ramavtal som ska ge kommunerna möjligheten att beställa bra bostäder till ett lågt pris. Dock behövs även andra åtgärder.
– Ska det bli tillräckligt byggt på svaga marknader, då behöver staten vara med och lösa finansieringen. Det har lagts flera bra utredningsförslag på senare tid om hur staten kan hjälpa till, som bör genomföras, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, i ett pressmeddelande.

Till exempel handlar det om att införa statliga topplån till den som bygger, och att låta fler aktörer få ta del av statens garantier mot kreditförluster. 

Enligt statistik från SCB påbörjades byggnation av 64 000 lägenheter under 2017, varav 50 750 lägenheter i flerbostadshus. Och under de tre första kvartalen i år påbörjades byggandet av 39 100 lägenheter, varav 30 700 i flerbostadshus. Siffrorna är preliminära.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen