SBAB: Blandad boprisutveckling i landet

/assets/img/23779040-goteborg.jpg
Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Stora regionala skillnader för boprisutvecklingen i landet under maj, visar ny statistik från SBAB.

Enligt SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj 2023 steg bopriserna i landet med i snitt 0,2 procent på riksnivå, lägenhetspriserna ökade med 0,3 procent. Men samtidigt har  stora regionala skillnader noterats för månaden. 
– Vi hade först en bred prisuppgång i januari och februari och sedan en mer splittrad utveckling i mars. Aprilsiffrorna var mer tydligt röda och nu är prisutvecklingen återigen mer splittrad i likhet med mars. Våra beräkningar av den underliggande trenden, när vi tagit hänsyn till att priserna normalt ökar mer under vissa delar av året, och en bedömning av att räntehöjningarna inte biter fullt ut ännu, talar för att bostadspriserna kommer att falla lite till innan vi når botten, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Den största prisuppgången i kategorin lägenheter noterades för Storgöteborg med plus 1,3 procent, medan priserna sjönk mest i norra Sverige där resultatet blev minus 1,3 procent.

I Storstockholm steg lägenhetspriserna med 0,5 procent och i mellersta Sverige med 0,8 procent. Under samma period sjönk priserna i Stormalmö med 0,9 procent och med 0,3 procent i södra Sverige.

Indexet HPI baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under utvalda perioder.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen