Prisuppgång för större lägenheter i Stockholm

/assets/img/img-5774-1685606942.jpg
Lägenheter på Södermalm i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun sjönk i snitt något under maj 2023, enligt ny statistik från Danske Bank. Samtidigt steg priserna på lägenheter över 100 kvadratmeter.

Den senaste boprisindikatorn från Danske Bank visar att bostadsrättspriserna i Stockholms kommun sjönk med i snitt 0,4 procent under maj i år. Säsongsrensat ska noteringen landa på minus 0,1 procent.

Samtidigt noterades en tydlig uppgång för lägenheter större än 100 kvadratmeter. Enligt bankens makroanalytiker Therese Persson var utvecklingen under månaden rätt så blandad, sett utifrån storleksklasser.
– Det var en rätt mixad bild. Framförallt stor rörelse i de allra största lägenheterna men denna brukar vara rätt volatil med tanke på att omsättningen ofta är rätt låg i den storleksklassen. Små rörelser i resterande storleksklasser bortsett från de i storleken 30–40 kvadratmeter där det syntes ett relativt stort tapp, men skulle snarare se det som en rekyl efter april där motsvarande rörelse syntes men då istället upp, säger hon i en kommentar till Bostadsrättsnytt.

Gällande omsättningen på lägenheter i kommunen under månaden, så ska den nu ligga på en lägre nivå än vid samma tid under pandemiåren och istället ligga i linje med majmånader under perioden 2015–2019. Omsättningen uppges samtidigt ligga på en högre nivå i Stockholms kommun än hur det genomsnittligen ser ut i landet som helhet.

Läget på bostadsmarknaden i Stockholms kommun uppges gå hand i hand med andra delar av ekonomin, som under omständigheterna ser ut att gå bra. Till exempel lyfts sådant som motståndskraften på arbetsmarknaden, trots tuffa tider. Enligt uppgift från Konjunkturinstitutet indikerar företagens anställningsplaner ingen försämring i maj, något som skulle kunna minska risken för en boprisnedgång under kommande månader.

Samtidigt räknar Danske Bank med ytterligare höjningar av den svenska styrräntan, en omständighet som uppges tala mot en positiv boprisutveckling. Speciellt med tanke på att runt 55 procent av bolånen är rörliga, vilket kommer innebära en ytterligare press för många hushåll framöver. 

I och med detta väljer banken att justera sin prognos för boprisutvecklingen. Tidigare förutspåddes ett boprisfall om minus 25 procent från toppen förra året till botten, nu tror Danske Bank istället på ett tapp om minus 15 procent.

Undersökningen Boprisindikatorn från Danske Bank baseras på statistik från bostadssajten Hemnet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen