Blandad boprisutveckling på storstadsnivå

/assets/img/58175558-eriksberg-(1).jpg
Eriksberg i Göteborg. Foto: Sten-Åke Lindbäck / Mostphotos
 

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik indikerar en blandad prisutveckling för lägenheter i landet under oktober. I ett storstadsområde steg priserna, i ett annat var läget oförändrat, medan sjunkande priser noterades för ett tredje.

I oktober i år var bostadsrättspriserna stillastående på riksnivå, enligt uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik. 

För Storstockholm noterades plus två procent. Dock ska utvecklingen i området bero på sådant som att omsättning på bostadsrätter ökat i Stockholms kommun, där det fortfarande är dyrast att köpa lägenhet, vilket drivit upp snittpriset i Storstockholm. 

– Uppgången kan till stor del förklaras med en ökad andel försäljningar i centralkommunen och innerstaden där kvadratmeterpriserna är högre, säger Svensk Mäklarstatistiks analyschef Per-Arne Sandegren i ett pressmeddelande.

I de centrala delarna av huvudstaden sjönk priserna med en procent under månaden. För både Storgöteborg och centrala Göteborg noterades minus två procent, medan prisutvecklingen i Stormalmö och centrala Malmö var stillastående.

På årsbasis ser prisutvecklingen nu negativ ut i samtliga storstadsområden, detsamma gäller tremånaderssnitten. När det kommer till omsättningen på lägenheter i landet under oktober 2022, så var marknaden mer avvaktande än ifjol. Under oktober i år uppgick antalet sålda bostadsrätter till 8 800, jämfört med 12 400 samma månad ifjol. Det motsvarar en minskning med 29 procent. 


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden augusti–oktober 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång på bostadsrätter i Stockholms län med 1,6 procent. I den föregående mätningen blev resultatet minus 7,8 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 61 956 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 5,9 procent.


En prisnedgång noterades även i Västra Götalands län. Där har priserna fallit med 6,3 procent medan de i föregående mätning sjönk med 8,4 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 620 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 8 procent. 


I Uppsala län sjönk bopriserna med 5,5 procent och i förra mätningen sjönk de med 1,7  procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 037 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 7,6 procent.

 

En prisnedgång noterades även på bostadsrätter i Skåne län med 3,7 procent. I den förra mätningen blev resultatet även då minus 3,7 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 31 686 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 4,1 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 6,4 procent och i förra mätningen sjönk priserna med 7,7 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 20 316 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 11,3 procent.

 

En prisnedgång noterades även i Västernorrlands län. Där sjönk bostadsrättspriserna med 11 procent. I förra mätningen sjönk priserna med 8,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 14 127 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 12,5 procent.Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde.

Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen