SEB: Hushållens boprisförväntningar ökar något

/assets/img/bilder_nyheter/seb_arenastaden.png
Pressbild SEB, Arenastaden
 

I november ökar SEB:s Boprisindikator med två enheter, vilket indikerar att hushållen generellt sett blivit något mer optimistiska gällande boprisförväntningar kommande år.

I november 2022 ökar SEB:s Boprisindikator med två enheter och hushållen har därmed justerat upp sina boprisförväntningar tre månader i rad. Indikatorn visar skillnaden mellan andelen svenska hushåll som tror på stigande priser det kommande året och andelen som tror på fallande.

Andelen hushåll i Sverige som tror på sjunkande bopriser det kommande året uppgår till 55 procent i november, en minskning med tre enheter jämfört med månaden innan.

Samtidigt minskar andelen hushåll som förutspår stigande bopriser med en enhet ned till 22 procent, medan andelen som tror på oförändrade priser det kommande året ökar med tre enheter till 14 procent. 

Den senaste boprisindikatorn visar även utvecklingen på regional nivå, vilken är genomgående positiv med undantag för regionerna Norrland och Östra Götaland där indikatorn minskar med åtta respektive 13 enheter. Dock är indikatorn fortfarande negativ i alla regioner.  

Mest ökar indikatorn i Stockholm, med nio enheter till minus 27. I Svealand förutom Stockholm stiger den med fem enheter till minus 37 och i Västra Götaland noteras en uppgång om fyra enheter till minus 32. I Skåne ökar indikatorn med två enheter till minus 35.   


Boprisindikatorn är en månatlig undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste undersökningen ska bygga på runt 1 000 webbintervjuer med svenska hushåll, gjorda under perioden 25 oktober till första november i år.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen