Danske Bank: Boprisnedgång i Stockholms kommun i oktober

/assets/img/ostermalm2.jpg
Lägenheter på Östermalm i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Under oktober sjönk bostadsrättspriserna i Stockholms kommun och nedgången var genomgående för alla storleksklasser. Det visar den senaste boprisindikatorn från Danske Bank.

Enligt Danske Banks Boprisindikator för oktober 2022 sjönk priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun med två procent under månaden, säsongsjustserat blir resultatet minus 1,7 procent. I ett pressmeddelande konstaterar Danske Bank att riksbankens senaste reporäntehöjning, som var större än väntan, ser ut att ha fått prisnedgången att accelerera på nytt.

I september såg prisutvecklingen för bostadsrätter olika ut beroende på storleksklass, där lägenheter större än 100 kvadratmeter minskade i pris medan som de på mellan 40–100 kvadratmeter ökade. Under oktober däremot syns en genomgående nedgång oberoende av storleksklass. 

– Stockholms bostadsrättspriser fortsätter käpprätt nedåt även i oktober, med knappt två procent säsongsrensat. Det är emellertid inte förvånande eftersom Riksbankens kraftfulla och snabba räntehöjningar nu börjar få effekt på bostadsmarknaden och det kommer mer. Därtill är de allt sämre konjunkturutsikterna med fallande realinkomster och risk för stigande arbetslöshet en faktor som kommer att tynga bostadspriserna ett bra tag framöver, säger bankens chefekonom Michael Grahn i pressmeddelandet.

Hittills i år har bostadsrättspriserna i Stockholms kommun gått ned med 9,4 procent, enligt boprisindikatorn.

Framåt tror banken på ett fortsatt prisfall fram till och med sommaren nästa år, vartefter de väntas komma att stabiliseras “då ett större fokus lär ligga på eventuella räntesänkningar än höjningar”. Danske Banks senaste prognos indikerar att bostadspriserna på riksnivå kommer sjunka med omkring 20 procent som helhet jämfört med december 2019.

Undersökningen Boprisindikatorn från Danske Bank baseras på statistik från bostadssajten Hemnet. Vidare ger indikatorn även en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen