Sjunkande bopriser i storstäderna

/assets/img/vitt-hus-gullmars-host.jpeg
Lägenheter vid Gullmarsplan i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Under september minskade bostadsrättspriserna i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta enligt en ny mätning från Svensk Mäklarstatistik, vilken även innehåller negativa tremånaderssnitt för de regioner som Bostadsrättsnytt bevakar.

Priset på svenska bostadsrätter sjönk med en procent på riksnivå under september 2022. Det visar statistikleverantören Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning. För storstädernas centrala delar noterades genomgående negativa resultat. I centrala Göteborg gick priserna ned med tre procent, i centrala Malmö noterades minus två procent och i centrala Stockholm minskade priserna med minus en procent.

Samtidigt förblev bostadsrättspriserna stillastående i Storstockholm. För Storgöteborg och Stormalmö blev resultatet minus två procent.

På årsbasis ligger utvecklingen för lägenhetspriser i landet på minus sex procent och medelpriset per kvadratmeter för en svensk bostadsrätt är 42 228 kronor. Under perioden juli–september 2022 såldes totalt 24 159 bostadsrätter i Sverige.

– Säljare och köpare har fortsatt svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gör att antalet affärer i september och hela kvartal tre var väsentligt lägre jämfört med samma perioder både 2021 och 2020, som då var rekordår i antal sålda. Den avvaktande marknaden gjorde att antalet sålda bostadsrätter och villor blev cirka procent lägre under kvartalet jämfört med föregående två år, säger Svensk Mäklarstatistiks affärsutvecklingschef Hans Flink i ett pressmeddelande från statistikleverantören.

Han tillägger att de kan konstatera att skillnaden mellan utgångspris och slutpris kontinuerligt har minskat under de senaste månaderna.

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde oktober i år, avseende september 2022


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden juli–september 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång på bostadsrätter i Västra Götalands län. Där har priserna fallit med 8,4 procent medan de i föregående mätning sjönk med 7,1 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 859 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 7 procent. 

 

En prisnedgång noterades även på bostadsrätter i Skåne län med 3,7 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 2,5 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 018 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 2,4 procent.

 

I Uppsala län sjönk bopriserna med 1,7 procent och i förra mätningen sjönk de med 2,3 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 38 520 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 4,3 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 7,7 procent och i förra mätningen sjönk priserna med 7,2 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 20 450 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 9,3 procent.

 

En prisnedgång noterades även i Västernorrlands län. Där sjönk bostadsrättspriserna med 8,3 procent. I förra mätningen sjönk priserna även då med 8,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 14 914 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 7,7 procent.

 

I mätningen noterades en prisnedgång på bostadsrätter i Stockholms län med 7,8 procent medan priserna sjönk i föregående mätning med 10,9 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 61 016 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 5,6 procent.Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde oktober i år, avseende juli–september 2022
 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat, om inget annat anges.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen