Danske Bank: Bopriserna vänder ned i Stockholms kommun

/assets/img/51277764-midsommarkransen.jpg
Bostäder i Midsommarkransen, Stockholms kommun. Foto: Mostphotos
 

Under september vände bostadsrättspriserna i Stockholms kommun ned, efter en uppgång i augusti. Dock syns en varierande utvecklingen beroende på storleksklass. Det visar Danske Banks senaste Boprisindikator.

I början av sommaren sjönk priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun för att sedan stiga igen under augusti, men vände sedan ned igen månaden därpå. Det visar statistik från Danske Bank baserat på genomsnittliga resultat.

Enligt bankens senaste boprisindikator minskade lägenhetspriserna i kommunen med i snitt 0,6 procent under årets septembermånad, efter säsongsjustering liknar det närmare ett oförändrat prisläge. Dock ser utvecklingen olika ut beroende på storleksklass, där bostadsrätter större än 100 kvadratmeter minskat i pris medan som de på mellan 40–100 kvadratmeter ökat. 

Samtidigt ska en rejäl inbromsning ha skett på omsättningsfronten när det kommer till lägenheter, jämfört med toppnivåerna under de senaste åren, varför statistiken för prisutvecklingen bör tolkas med försiktighet. Läget avseende omsättningen beskrivs som en återgång till de nivåer som gällde innan pandemin.

Banken förutspår ingen bostadskrasch utan räknar med att bostadspriserna kommer sjunka med ytterligare tio procentenheter. Nedgången skulle troligen dämpas om lättnader kopplade till amorteringskraven infördes, något som än så länge verkar osäkert. – Som väntat vände bostadspriserna ner i september. Kraftig reallönesänkning, Riksbankens snabba och kraftiga räntehöjningar, utsikter för mycket höga elpriser samt en björnmarknad i aktier talar för ett fortsatt påtagligt fall i bostadspriserna framöver, säger Danske Bank Sveriges chefekonom Michael Grahn i ett pressmeddelande från banken. 

Undersökningen Boprisindikatorn från Danske Bank baseras på statistik från bostadssajten Hemnet. Vidare ger indikatorn även en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen