Allt dyrare med bostadsrätt i förhållande till inkomst

/assets/img/bostader-gullmars-1663174282.jpeg
Bostäder i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

År 2020 behövde hushåll avsätta en betydligt större del av inkomsten för att ha råd med en bostadsrätt, jämfört med år 2011. Det visar nya siffror från SCB.

Under åren 2011–2020 har de svenska hushållens disponibla inkomst blivit 25 procent högre, samtidigt som bostadsrättspriserna stigit med 100 procent. Resultaten avser medianvärden. Detta har bland annat lett till att en allt större del av hushållens inkomst behöver gå till finansiering av bostaden, enligt myndigheten Statistiska centralbyråns (SCB) publikation “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 9 2022”.

År 2020 låg medianpriset för en bostadsrätt i Sverige på 2,1 miljoner kronor, jämfört med 1,1 miljoner kronor år 2011. Under samma tidsperiod ökade medianvärdet för hushållens disponibla inkomst från 308 000 kronor på riksnivå till 386 000 kronor. Störst var uppgången i Stockholms län där inkomsterna steg med 29 procent, från 347 000 kronor upp till 450 000 kronor. 

Tiden det tar att tjäna ihop till en bostadsrätt, endast med hjälp av den disponibla inkomsten, har ökat betydligt sedan 2011 och utvecklingen ska vara synbar i samtliga av landets 21 län. Längst tid tar det i Stockholm län där noteringen för 2020 landade på 6,9 år. I Västra Götalands län har tiden nästan fördubblats under perioden, från tre år till 5,8 år.

Störst procentuell ökning, sett till skillnaden mellan inkomst och bostadsrättspris, noterades för Örebro län, följt av Norrbotten och Västerbotten. På senare tid har bostadspriserna i dessa län stigit på grund av företagsetableringar.

Vid år 2011 krävdes över fyra års disponibla inkomster för att ha råd med en bostadsrätt i två av 21 län; Stockholm och Uppsala. Under 2020 var antalet uppe i elva av landets län, och lägst antal disponibla inkomster för ett bostadsköp krävdes i Dalarnas och Västernorrlands län.

Även hushållens boendekostnader har ökat. Under år 2020 hade ett medianhushåll med innehavd bostadsrätt kostnader på 72 000 kronor för avgift till föreningen, amorteringar, ränteutgifter, samt utgifter för underhåll och reparationer. År 2015 ska kostnaderna ha varit nästan 10 000 kronor lägre.  


Om statistiken

Bostadsrättspris är beräknat utifrån de försäljningspriser som bostadsrättsföreningar rapporterat in till Skattemyndigheten. Med hushållens disponibla inkomster avses summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster, minus skatt och övriga negativa transfereringar, inklusive kapitalvinst eller kapitalförlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar som aktier, fonder eller fastigheter.

Medianen visar det mittersta värdet i en uppsättning av värden presenterad i storleksordning.

Publikationen “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” ges ut månatligen, med undantag för i juli. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen