Upp för SEB:s boprisindikator i september

/assets/img/51279128-hus-pa-davidhallstorg-i-malmo.jpg
Bostäder i Malmö. Foto: Stella Salander / Mostphotos
 

I september ökar SEB:s Boprisindikator men en majoritet av hushållen tror fortfarande på fallande priser.

Fler svenska hushåll tror på stigande bostadspriserna under det kommande året. SEB:s boprisindikator visar att andelen landar på 19 procent i september, vilket är en uppgång om fyra enheter jämfört med månaden innan.

Samtidigt ökar andelen som förutspår sjunkande bopriser med två enheter för att landa på 59 procent, en uppgång om två enheter sedan i augusti. Andelen som tror på oförändrade bopriser det kommande året minskar med sju enheter ned till 13 procent.

Sammantaget ökar boprisindikatorn med två enheter, från att ha legat på minus 42 upp till minus 40. Indikatorn visar skillnaden mellan andelen svenska hushåll som tror på stigande priser det kommande året och andelen som tror på fallande.
– Efter ett närmast fritt fall under sommaren stabiliseras nu hushållens prisförväntningar något. Om det är början på återhämtningen eller en tillfällig inbromsning är för tidigt att säga. Men blickar vi mot hösten talar det mesta för att de privatekonomiska förutsättningarna kan förvärras innan de blir bättre. Det kan komma att spela en avgörande roll för både förväntningar och faktiskt prisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

På regional nivå ökar indikatorn i alla områden utom två. I Västra Götaland minskar den med sex enheter ned till minus 49, och i Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med sju enheter för att landa på minus 45.

För Östra Götaland noteras en uppgång om nio enheter, från minus 51 upp till minus 42. I Norrland och Skåne ökar indikatorn med åtta enheter, för att landa på minus 32 respektive minus 37. I Stockholm går indikatorn upp med en enhet, från minus 40 upp till minus 39.

Boprisindikatorn är en månatlig undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste undersökningen ska bygga på runt 1 000 webbintervjuer med svenska hushåll, gjorda under perioden 30 augusti till sjätte september i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen