Nedåt för lägenhetspriser i storstäderna

/assets/img/23142679-stockholm.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

I juli sjönk priserna på lägenheter i Sveriges storstäder. Störst nedgång noterades i Storstockholm. Det visar SBAB:s senaste prisindex.

Under årets julimånad minskade lägenhetspriserna i samtliga av landets storstäder, enligt  banken SBAB:s senaste prisindex HPI. Mest sjönk priserna i Storstockholm där noteringen landade på minus 5,1 procent, följt av Stormalmö med minus 4,5 procent. I Storgöteborg blev resultatet minus 2,7 procent.

Priserna sjönk även i resten av de indexområden som banken bevakar. I mellersta Sverige blev resultatet minus 2,6 procent. För både norra och södra Sverige noterades minus 1,5 procent.

Tremånaderssnittet på storstadsnivå ligger nu på minus 11,3 procent för Storstockholm, minus 8,1 för Storgöteborg och minus åtta för Stormalmö. På årsbasis blir noteringen för Storstockholm minus 3,5, för Storgöteborg minus 4,4 procent och för Stormalmö landar noteringen på minus 1,5 procent.

Enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije kan utvecklingen kopplas samman med Riksbankens höjning av reporäntan.
– Det är tydligt att det är framför allt ränteuppgången som ligger bakom den stora nedgången i bostadspriserna eftersom nästan hela nedgången sammanfaller med en period efter vilken Riksbanken började höja styrräntan. Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar, säger han i ett pressmeddelande från banken.

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB och dess  bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud. Indexet är baserat på samtliga bostadsförsäljningar som registrerats på Booli under den senaste månaden.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen