Prisnedgång på bostäder i Stockholms kommun

/assets/img/img_4140.jpg
Annonser för lägenheter i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Ny statistik från Danske Bank visar på fortsatt sjunkande bostadsrättspriser i Stockholms kommun under juli. Tydligast är tappet bland större lägenheter.

I juni hade bostadsrättspriserna i Stockholms kommun sjunkit med totalt åtta procent sedan i april 2022, enligt statistik från Danske Banks boprisindikator. Nu har indikatorn för juli släppts och den negativa trenden ser ut att fortsätta. För månaden har en nedgång om nära fem procent noterats i huvudstaden. Säsongsjusterat blir resultatet minus 2,7 procent. 

Särskilt tydligt syns tappet bland större bostadsrätter med 100 kvadratmeter boyta och uppåt, men prisnedgången uppges ha varit genomgående för bostadsrätter i samtliga storleksklasser. Värt att notera är att utfallet för juli är baserat på relativt få transaktioner då det handlar om en semestermånad.

Utfallet för juli innebär att bostadspriserna i kommunen nu sjunkit under fyra månader i följd och prisnivån är tillbaka på nivån för februari ifjol. 

Hittills i år har Riksbanken höjt styrräntan till 0,75 procent och fler uppjusteringar är att vänta, enligt senaste prognosen.

Danske Bank Sveriges chefekonom Michael Grahn tror dock att de inplanerade höjningarna av reporäntan blir större än vad som hittills signalerats, och förutspår en rörlig boränta på över tre procent vid inledningen av 2023.
– Svagare tillväxtutsikter kopplat till fortsatt aggressiva höjningar från Riksbanken under hösten innebär med stor sannolikhet en intensifierad press på priserna de kommande månaderna, säger han i ett pressmeddelande från banken.

Han tillägger dock att utsikterna för bostadsmarknaden är osäkra samt att prisfallet kan komma att “bromsa in” något i höst, men när botten är nådd är för tidigt att uttala sig om ännu.


Undersökningen Boprisindikatorn från Danske Bank baseras på statistik från bostadssajten Hemnet. Vidare ger indikatorn även en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen