Mäklarstatistik: Sjunkande bopriser i landets tre storstäder

/assets/img/51979982-kungsholmen-stockholm-sunset.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Bruno Coelho / Mostphotos
 

I Stockholm, Göteborg och Malmö gick bostadsrättspriserna ned under juni. Störst nedgång noterades i huvudstaden. Bland de län som Bostadsrättsnytt bevakar sjönk priserna mest i Uppsala. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på bostadsrätter sjönk i samtliga av landets tre storstäder under juni 2022, både på storstadsnivå och centralt i städerna. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

Störst nedgång skedde i Storstockholm och centrala Stockholm där noteringen blev minus tre procent, vilket också blev resultatet på riksnivå. I Storgöteborg och de centrala delarna av staden noterades minus två procent, medan resultatet för Stormalmö och centrala Malmö landade på minus ett.

Samtidigt ligger utvecklingen på årsbasis fortfarande på plus i samtliga storstadsområden, där centrala Stockholm har den högsta noteringen med plus fem procent.

Baserat på den senaste månadens försäljningar landar medelpriset för en svensk bostadsrätt på 42 765 kronor per kvadratmeter, i maj låg det på 45 626 kronor per kvadratmeter. 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde juli i år, avseende juni 2022

 

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden april – juni 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i Västernorrlands län på 0,4 procent gällande bostadsrätter. I förra mätningen gick priserna upp med 2,6 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 261 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 5,2 procent. 

 

I mätningen noterades en prisnedgång på bostadsrätter i Stockholms län med 4,3 procent medan priserna steg i föregående mätning med 1,2 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 66 112 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 2,2 procent.

 

I Västra Götalands län gick priserna på bostadsrätter ned med 2,9 procent medan priserna i föregående mätning steg med 0,8 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 41 298 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 0,6 procent.

 

I Uppsala län sjönk bopriserna med 5,1 procent och i förra mätningen sjönk de med 2,6 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 39 233 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 3,8 procent.

 

 

Under den aktuella tremånadersperioden gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 0,1 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 2,8 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 33 271 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 2,7 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 3,1 procent och i förra mätningen steg priserna med 0,8 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 280 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 3,4 procent.


Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde juni i år, avseende perioden april-juni 2022


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen