SEB: Hushållens boprisförväntningar faller kraftigt

/assets/img/img_e4051-1655202128.JPG
Utanför ett av SEB:s kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I juni minskar andelen hushåll som tror på stigande bopriser framöver betydligt, visar SEB:s senaste Boprisindikator.

Boprisindikatorn från banken SEB sjunker betydligt i juni 2022 och utvecklingen är genomgående för samtliga regioner i landet. Indikatorn visar skillnaden mellan andelen svenska hushåll som tror på stigande priser det kommande året och andelen som tror på fallande.

På riksnivå minskar indikatorn med i snitt 34 enheter, från att ha legat på plus 18 i maj till minus 16 innevarande månad. I Stockholm går indikatorn från plus 20 ned till minus tio under samma period.   
– Hushållens boprisförväntningar uppvisar det kraftigaste fallet sen pandemins inledning, vilket är ett resultat av att en allt dystrare ekonomisk vardag nu hinner ikapp hushållen. Under pandemin vände förväntningarna kraftigt upp igen efter att både Riksbanken och regeringen stöttade konjunkturen med krispolitik. Nu är läget ett helt annat och hushållen bör inte förvänta sig samma draghjälp framåt, vilket kan leda till ytterligare nedgångar innan läget stabiliseras, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Mest sjönk Boprisindikatorn i Svealand utom Stockholm där resultatet blev minus 54 enheter, från plus 30 till minus 24. För Skåne landar noteringen på minus 39 enheter, från plus 23 till minus 16. I Västra Götaland minskar indikatorn med 22 enheter, från att ha legat på plus fyra i maj ned till minus 18 i juni.

I juni uppgår andelen hushåll som förutspår stigande bopriser till 31 procent på riksnivå, jämfört med 42 procent i maj. Samtidigt landar andelen som tror på sjunkande priser det kommande året på 47 procent, vilket är en uppgång om 23 enheter sedan förra månaden. Gruppen som tror på stillastående priser minskar med åtta enheter i juni ned till 18 procent. 

Boprisindikatorn är en månatlig undersökning som genomförs av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste undersökningen ska bygga på runt 1 000 webbintervjuer med svenska hushåll, gjorda under perioden sista maj till sjunde juni i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen