Mäklarstatistik: Prisnedgång på bostadsrätter i maj

/assets/img/25194233-bostadsratter-arenastadion-i-solna.jpg
Lägenheter i Solna, Storstockholm. Foto: Carina Andreasson
 

Under maj minskade bostadsrättspriserna med en procent på riksnivå och bland storstäderna noterades störst nedgång i Storstockholm, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Förra månaden sjönk priserna på bostadsrätter i riket med i snitt en procent och på storstadsnivå skedde den största nedgången i Storstockholm där noteringen blev minus två procent. I de centrala delarna av Stockholm och Göteborg blev resultatet minus en procent.

Samtidigt ökade priserna i Stormalmö med en procent medan utvecklingen i centrala Malmö och Storgöteborg var stillastående.

Under samma period såldes 9 800 svenska bostadsrätter, en nedgång med 13 procent jämfört med ifjol. På årsbasis ligger prisutvecklingen i landet nu på plus fem procent. Baserat på den senaste månadens försäljningar blir medelpriset för en svensk bostadsrätt 45 626 kronor per kvadratmeter.

Prisstatistik för bostadsrätter, maj 2022:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den nionde juni i år, avseende maj 2022


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden mars – majl 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i Västra Götalands län på 0,8 procent medan bostadspriserna i föregående mätning steg med 3,5 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 42 166 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 2,5 procent.

 

I Uppsala län sjönk bopriserna med 2,6 procent och i förra mätningen sjönk de med 0,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 40 160 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 6,3 procent.

 

I mätningen noterades även en prisuppgång på bostadsrätter i Stockholms län med 1,2 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 4,9 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 68 678 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 6,2 procent.

 

Under den aktuella tremånadersperioden gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 2,8 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 4,1 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 33 518 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 4,4 procent.

 

I Västernorrlands län gick priserna upp med 2,6 procent. I förra mätningen noterades en prisuppgång på 0,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 457 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 9,4 procent. 

 

I den aktuella mätningen steg bostadspriserna i Västmanlands län med 0,8 procent medan de i förra mätningen steg med 0,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 849 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 3,3 procent.


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den nionde juni i år, avseende mars-maj 2022

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. 

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen