Fortsatt nedåt för Swedbanks boindex

/assets/img/mostphotos/54354810-helsingborg-sweden-july-17-2021-rooftop-view-over.jpg
Foto: Mostphotos
 

Enligt Swedbank sjunker Sveriges boindex för tredje kvartalet i följd. Detta beror på högre bostadspriser samtidigt som bolåneräntorna blivit högre.

Swedbanks boindex är ett index som mäter de svenska hushållens köpkraft när det kommer till bostäder. Det senaste publicerade boindex från banken avslöjar att det sjunkit med fyra enheter till 107. Indexet avser det första kvartalet av 2022 och blir det tredje kvartalet i rad där index sjunker. Enligt Swedbanks hemsida är ett boindex över 100 ett bevis på god köpkraft bland hushållen i landet medan under 100 visar på en sämre köpkraft än den fastlagda normen. 

– Högre bostadspriser i kombination med högre bolåneräntor gör det svårare för hushållen att köpa en bostad. Fortsätter ränteuppgången ökar sannolikheten för lägre bostadspriser, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom på bankens hemsida. 

 

Enligt banken behöver nu ett hushåll i genomsnitt lägga 28 procent av sin disponibla inkomst om de köper en bostad i dagsläget. Utöver högre bostadspriser och stigande räntor kan bostadsrättsinnehavare också drabbas av höjda avgifter till föreningen. 

– Högre ränta riskerar att drabba bostadsrättshavare i storstäder extra hårt. Att ha stora lån både privat och i bostadsrättsföreningen är ingen bra kombination. Rådet till alla som bor i en bostadsrättsförening är att läsa årsredovisningen noga och ta hänsyn till föreningens lån när man bestämmer sig för om man ska binda räntan eller inte på sina egna bolån, säger Arturo Arques.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen