Danske Bank: Prisnedgång på bostadsrätter i Stockholms kommun

/assets/img/img-4774.jpg
Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Bostadsrättspriserna i Stockholms kommun sjönk under april. Nedgången var genomgående förutom för lägenheter på 30-40 kvadratmeter. Det visar Danske Banks senaste Boprisindikator.

Under april sjönk priserna på bostadsrätter inom Stockholms kommun med i snitt 1,6 procent. Säsongsjusterat blir resultatet för månaden minus 0,7 procent. Prisnedgången var genomgående för alla storleksklasser, med undantag för lägenheter med boytor på 30-40 kvadratmeter.

Gällande antalet transaktioner på bostadsmarknaden i huvudstaden så syns en större nedgång än vanligt för månaden. Enligt banken har en försiktighet noterats bland hushållen. 
– Stockholms bostadsmarknad visar i april initiala tecken på en svagare prisutveckling. Bostadsrättspriserna i Stockholm föll i både faktiska och säsongsrensade termer. I och med kraftigt fallande reallöner, fortsatt skakig börs och det faktum att Riksbanken nu påbörjat en sekvens med kvartalsvisa räntehöjningar åtminstone under det kommande året gör vi bedömningen att bostadspriserna kommer att falla något eller i bästa fall ligga still, säger Danske Bank Sveriges chefekonom Michael Grahn i en kommentar på bankens hemsida.

Undersökningen Boprisindikatorn från Danske Bank baseras på statistik från bostadssajten Hemnet. Vidare ger indikatorn även en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen