Valueguard: Sjunkande lägenhetspriser i Stockholm

/assets/img/hus_sodermalm2.jpg
Lägenheter på Södermalm i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

De första veckorna i april sjönk priserna på bostadsrätter i Stockholm, samtidigt som en marginell uppgång noterades i Göteborg. Det visar ny statistik från Valueguard.

Enligt Valueguards senaste uppdatering av boprisindexet HOX stod priserna för bostadsrätter stilla på riksnivå under mars, likaså i Stockholm. För lägenheter i Göteborg noterades plus 0,4 procent medan resultatet i Malmö landade på minus 0,3 procent. Efter säsongsjustering landar utvecklingen på riksnivå på plus 0,1 procent.

För bostadsrätter i landets två största städer presenteras även prisstatistik som avser första halvan av april. Den visar på en prisnedgång i Stockholm om 0,6 procent, samtidigt som priserna i Göteborg ökade med 0,1.

Så här kommenterar Valueguard utvecklingen i ett pressmeddelande:
“Att priserna står still i mars samtidigt som borättspriserna i Stockholm, rikets största marknad, faller i första halvan av april är ett tecken på trendbrott jämfört med den mycket starka, positiva trend bostadspriserna haft sen coronapandemin bröt ut för två år sedan.”

Indexet HOX baseras på en teknologi som tar hänsyn till bostadstyp och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) har utvecklats i samarbete med KTH. Indexet distribueras av Nasdaq OMX och bygger på data från Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen