Mäklarstatistik: Stigande bopriser i storstäderna – förutom i centrala Stockholm

/assets/img/54386267-oskar-properties-hus-vid-norrtull.jpg
Lägenheter i centrala Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Bostadsrättspriserna i landets storstäder ökade i mars, förutom i de centrala delarna av huvudstaden där läget var oförändrat. I de svenska län som Bostadsrättsnytt bevakar var prisutvecklingen genomgående positiv. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

I mars ökade priserna på svenska bostadsrätter med en procent på riksnivå. Även i storstäderna var utvecklingen positiv, med undantag för centrala Stockholm där lägenhetspriserna stod stilla. Det visar den senaste uppdateringen från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik.

Störst var prisuppgången i Storstockholm, Stormalmö och centrala Malmö där plus två procent noterades. Samtidigt ökade bostadsrättspriserna med en procent i både Storgöteborg och centrala Göteborg.

Under första kvartalet i år såldes totalt runt 32 400 bostadsrätter i Sverige och medelpriset för en svensk bostadsrätt ligger nu på 47 681 kronor, jämfört med 48 543 kronor i februari 2022.

Prisstatistik för bostadsrätter, mars 2022:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde april i år, avseende prisutveckling i mars 2022. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden januari – mars 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång på 1,5 procent i Västernorrlands län. Förra mätningen visade resultatet minus 2,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 190 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 13,2 procent. 

 

I denna mätningen gick det att de att bopriserna i Uppsala län steg med 4,5 procent och i förra mätningen blev resultatet plus 5,1 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 41 235 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 10 procent.

 

I mätningen noterades även en prisuppgång på bostadsrätter i Stockholms län med 4,3 procent.  I den förra mätningen blev resultatet plus 2,6 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 69 013 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 7,1 procent.

 

 Under den aktuella tremånadersperioden gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 2,9 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 0,5 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 33 250 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 6,7 procent.

 

I den aktuella mätningen steg bostadspriserna i Västmanlands län med 2,8 procent medan de i förra mätningen förblev oförändrade. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 967 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 6,9 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västra Götalands län steg med 5,1 procent medan de i förra mätningen steg med 2,7 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 42 375 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,8 procent.

 


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna, utvalda län: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde april i år, avseende januari–mars 2022


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen