SBAB: Stigande bopriser i januari – förutom i södra Sverige

/assets/img/19648428-vinter-i-bostadsomradet.jpg
Lägenheter i södra Sverige. Foto: Leif Ingvarsson / Mostphotos
 

År 2022 inleddes med prisuppgång på lägenheter i nästan alla indexområden som ingår i SBAB:s boprisindex. Undantaget är södra Sverige där noteringen blev negativ. Det framgår av ett pressmeddelande från banken.

SBAB och Boolis boprisindex HPI innefattar sex svenska indexområden och enligt indexuppdateringen för januari har lägenhetspriserna stigit i alla områden utom ett: Södra Sverige. HPI uppges vara baserat på samtliga bostadsförsäljningar som registrerats på bankens bostadssajt Booli under månaden.

Störst prisuppgång noterades för lägenheter i norra Sverige där resultatet blev plus 4,2 procent, följt av Stormalmö med plus 3,2 procent. I mellersta Sverige steg priserna med 2,6 procent och i Storstockholm med 1,3 procent. För Storgöteborg blev resultatet plus 0,9 procent, samtidigt som minus 0,5 noterades för södra Sverige.
– Med justering för hur priserna normalt varierar under olika perioder av året pekar januarisiffrorna på en ökningstakt i bostadspriserna på hela tio procent för helåret. Det är en betydligt högre ökningstakt än den vi har i vår senaste prognos där vi förutspådde en ökning på omkring två procent för 2022, säger Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Men det finns också faktorer som talar emot en så stor uppgång. 
– I vår prognos spår vi dock stigande bostadsräntor under året. Sett till att hushållen tror på en ännu större ränteuppgång framöver än vi och att hushållens konfidensindikator i januari backade rejält enligt Konjunkturinstitutets senaste barometerdata, har jag svårt att se att prisuppgången ska bli så hög som tio procent när vi summerar året som helhet. Men osvuret är bäst, tillägger Robert Boije.

Prisstatistik för lägenheter, januari 2022:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende januari 2022


SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen