Hushållens boprisförväntningar ökar i två storstadsregioner

/assets/img/25266741-familj-lagar-mat.jpg
Foto: Daniel Gual / Mostphotos
 

I både Stockholm och Västra Götaland har hushållens förväntningar på bopriserna framöver ökat, samtidigt som andelen optimistiska hushåll minskat i Skåne. Det visar SEB:s senaste boprisindikator.

Årets första månad ökade SEB:s Boprisindikator med åtta enheter på riksnivå, från att ha legat på 43 i december 2021 till att landa på 51 nu i januari. Indikatorn visar på skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året och andelen som tror på sjunkande.

Andelen hushåll som förutspår stigande bopriser det kommande året har blivit fem enheter större jämfört med föregående månad och ligger nu på 59 procent. Samtidigt har andelen som tror på sjunkande priser minskat med tre enheter för att landa på åtta procent. Gruppen hushåll som förväntar sig stillastående priser har blivit en enhet mindre och utgör nu 26 procent.

I januari ökar boprisindikatorn i tre regioner och minskar i tre, jämfört med resultaten från föregående månads mätning. Störst uppgång har noterats i Västra Götaland där indikatorn ökat med 21 enheter, från 39 till 61. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn från 41 till 54. I Stockholm har en uppgång från 44 till 50 noterats, medan indikatorn minskade med fyra enheter i Östra Götaland från 46 till 42. I Norrland sjönk indikatorn från 48 för att landa på 45 och i Skåne minskar den med två enheter från 46 ned till 44.

Undersökningen Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste mätningen gjordes under perioden 28 december 2021 till 4 januari i år och är baserad på svaren från runt 1 000 webbintervjuer.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen