Mäklarstatistik: Blandad utveckling för bopriser i landet

/assets/img/screenshot-2021-12-08-11.27.15.png
Lägenheter i Malmö. Foto: Tomas Pich / Mostphotos
 

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar på en varierad prisutveckling för svenska bostadsrätter under november. Även i de län som Bostadsrättsnytt bevakar noterades både upp- och nedgångar.

Under november var prisutvecklingen för bostadsrätter i landet varierad. Både positiva och  negativa, liksom stillastående resultat noterades. Det visar de senaste mätningarna från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik.

På riksnivå förblev bostadsrättspriserna oförändrade. För både Storstockholm och huvudstadens centrala delar blev resultatet plus en procent, medan minus ett noterades i både Storgöteborg och centrala Göteborg. Priserna i centrala Malmö var stillastående under månaden, samtidigt som en nedgång om en procent noterades för Stormalmö.

På riksnivå ligger årstakten för bostadsrättspriser nu på plus sex procent och medelpriset för en bostadsrätt i landet är 44 722 kronor per kvadratmeter, baserat på den senaste månadens försäljningar.

Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm är nu 109 231 kronor per kvadratmeter, medan priset i centrala Göteborg ligger på 68 496 kronor per kvadratmeter och i de centrala delarna av Malmö noterades 38 931 kronor.

Prisstatistik för bostadsrätter, november:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde december i år, avseende november 2021

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden september – november 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång i Västra Götalands län där priserna minskade med 1,2 procent. I den förra mätningen noterades en prisnedgång på 0,4 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 471 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,1 procent.

 

I Västernorrlands län skedde under den aktuella perioden en prisuppgång på 7,4 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 3,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 530 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 14,5 procent.

 

I denna mätning noterades en prisuppgång i Stockholms län på 3,0 procent. I den förra mätningen steg priserna med 2,7 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 66 024 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,0 procent.

 

I Uppsala län sjönk priserna med 2,0 procent medan de i föregående mätning steg med 3,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 39 171 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 8,6 procent.

 

I mätningen gick det att se att priserna på bostadsrätter sjunkit i Västmanlands län med 1,3 procent. I den förra mätningen landade siffran på plus 0,7 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 656 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 10,7 procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 0,3 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 1,7 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 673 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 9,7 procent.


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde december i år, avseende september-november 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. 

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen