Danske Bank: Fortsatt uppgång för bopriser i Stockholms kommun

/assets/img/img-4387.jpg
Lägenheter i Stockholms innerstad. Foto: Linda Myrin
 

Nya siffror från Danske Bank visar på fortsatt stigande bostadsrättspriser inom Stockholms kommun under november, om än något svagare uppgång än vad som noterades i föregående mätning.

I november ökade priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun med i snitt 0,4 procent eller 0,6 procent efter säsongsjustering. Det visar den senaste Boprisindikatorn  från Danske Bank. För oktober noterades omkring plus en procent, säsongsrensat blev resultatet plus 0,8 procent.

Prisuppgången var genomgående för bostadsrätter i samtliga storleksklasser under november, förutom när det kommer till lägenheter på 30-40 kvadratmeter och på över 100  kvadratmeter. Värt att notera är att de lägenhetsstorlekar som nu sjunkit i pris tidigare har haft högre kvadratmeterpriser i relation till de övriga.

Vidare visar novembersiffrorna på en lägre omsättningen på bostadsmarknaden i år jämfört med samma månad ifjol. Enligt Danske Bank kan resultaten tyda på att marknaden lugnat ned sig efter 1,5 år med rekordhög omsättning. Antalet försäljningar i november 2021 uppges ligga mer i linje med nivåerna under samma månad år 2016-2019.

Riksbankens besked om att nollräntan väntas bestå fram till fjärde kvartalet 2024, kommer troligen att stötta bostadspriserna enligt banken. Vidare ligger takten för bostadsbyggandet i landet ligger nu nära toppnivåerna under år 2017. Och om utbudet framöver blir större än efterfrågan kan det påverka bostadspriserna negativt.

Vad som bör beaktas i närtid är risken som stigande elpriser kan innebära för hushållens köpkraft, vilken bedöms kunna minska kraftigt de kommande månaderna om prisutvecklingen fortsätter uppåt. 
– Boprisindikatorn steg återigen i november, men som förväntat, i något lugnare takt. Omsättningen faller nu snabbt och i november var den klart under fjolårsnivån. Blickar vi framåt är det inte bolåneräntorna utan snarare takten i bostadsbyggandet och de skenande elpriserna som kan komma att få negativa återverkningar på bostadsmarknaden, säger Danske Bank Sveriges chefekonom Michael Grahn i ett pressmeddelande från banken.

Undersökningen Boprisindikatorn från Danske Bank baseras på statistik från bostadssajten Hemnet. Vidare ger indikatorn även en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen