SBAB: Flertalet bostadsägare förutspår boprisuppgång – trots avmattning på marknaden

/assets/img/img-4401.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

En ny mätning från SBAB visar att majoriteten av bostadsägarna tror på stigande bostadspriser framöver, trots avmattningen på marknaden under hösten. Detta enligt ett pressmeddelande.

Många bostadsägare förutspår stigande priser på bostäder det kommande året. Det visar SBAB:s indikator HPE som mäter svenska bostadsägares boprisförväntningar på ett och tre års sikt. Andelen som tror på boprisuppgång det närmaste året uppgår till totalt 66 procent: 47 procent tror att priserna kommer stiga med upp till fem procent, och 19 procent tror på en större uppgång än så.

På tre års sikt uppgav totalt 63 procent att de förutspår stigande bopriser: 53 procent tror att priserna kan stiga upp till tio procent, och en andel om tio procent tror på ännu större prisökning.

Samtidigt har en avmattning skett på bostadsmarknaden under hösten.
– Det är uppenbart att bostadsägarna inte har skrämts av den höstavmattning vi nu ändå sett på bostadsmarknaden. Majoriteten av bostadsägarna delar vår syn att priserna fortsätter upp nästa år. Däremot är de betydligt mer optimistiska än vi gällande prisutvecklingen på tre års sikt. Vår bedömning är att bostadspriserna i slutet av 2024 ligger fem procent under nuvarande nivåer till följd av stigande bostadsräntor, SBAB:s chefsekonom säger Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Av pressmeddelandet framgår även att resultatet från den senaste mätningen (HPE) skiljer sig en del från andra undersökningar med fokus på folkets boprisförväntningar. Mäklarfirman Erik Olssons indikator, där målgruppen är de som går på bostadsvisningar, ger mindre optimistiska indikationer. Detsamma gäller resultaten från SEB:s boprisindikator med ett bredare urval av boende som målgrupp.
– Återigen visar det sig att de som äger sin bostad är betydligt mer optimistiska om prisutvecklingen framöver jämfört med i synnerhet de som går på bostadsvisningar men också en bredare boendegrupp, fortsätter Robert Boije.

SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Diagrammet visar andelen svarande som tror på stigande priser minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. Källa: Pressmeddelande från SBAB

Undersökningen SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE) utförs kvartalsvis av Kantar Sifo på uppdrag av SBAB. Den senaste upplagan ska ha genomfört under vecka 45 i år och underlaget ska bestå av cirka 1 000 slumpmässigt utvalda bostadsägare, viktat efter ålder och kön. Avrundningar gör att siffrorna inte behöver summera till hundra procent.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen