SEB: Färre hushåll tror på stigande bopriser framöver

/assets/img/seb_okt.png
Utifrån ett av SEB:s kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I oktober vänder SEB:s Boprisindikator ned igen, efter att ha stigit i september. Andelen hushåll som tror på ökande bopriser det kommande året är nu nere på 50 procent, jämfört med 53 procent månaden innan.

Boprisindikatorn från banken SEB visar på skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året och andelen som tror på sjunkande. Efter en nedgång under sommarmånaderna vände indikator upp i september, för att sjunka igen i oktober. Från att ha legat på 41 enheter förra månaden är rikssnittet nu nere på 38.

Färre hushåll tror nu på stigande bopriser det kommande året. I september uppgick andelen till 53 procent och i oktober var noteringen 50 procent. Andelen som förutspår sjunkande bopriser ligger kvar på samma nivå som tidigare, tolv procent. Samtidigt ökade andelen som tror på oförändrade priser med tre enheter för att landa på 30 procent.
– Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn är en månatlig undersökning från banken SEB som sedan 2003 genomförts av analysföretaget Demoskop. Där jämförs bland annat andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser med andelen som tror på fallande. Den senaste upplagan ska vara baserad på runt 1 000 intervjuer inom ramen för en onlinepanel, utförda mellan den 28 september till den femte oktober i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen