Stillastående till stigande bopriser i landets storstäder

/assets/img/11487045-bostadhus.jpg
Lägenheter i Kvillebäcken, Göteborg. Foto: Carina Andreasson / Mostphotos
 

Priserna på bostadsrätter i landet steg med i snitt en procent på riksnivå under augusti. I storstäderna noterades stillastående alternativt stigande priser och i de län som Bostadsrättsnytt bevakar var utvecklingen antingen positiv eller något negativ. Detta enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

I augusti var den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige genomsnittligen positiv och rikssnittet landade på plus en procent. I storstäderna var priserna oförändrade till stigande under perioden. För de centrala delarna av Stockholm och Göteborg, samt Storgöteborg, noterades plus en procent. I resterande delar av storstäderna stod priserna stilla. Det visar den senaste mätningen från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik som presenteras i ett pressmeddelande.

Där framgår även att majoriteten av branschorganisationen Mäklarsamfundets medlemmar förutspår oförändrade bostadspriser under kvartal tre i år.

På årsbasis ligger utvecklingen för bostadsrätter i riket nu på plus tio procent och medelpriset, baserat på den senaste månadens försäljningar, landar på 44 659 kronor per kvadratmeter.

I statistiken ingår 29 674 bostadsrätter sålda under perioden juni-augusti 2021. 

Prisstatistik för bostadsrätter, augusti 2021: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september i år, avseende augusti 2021 


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden juni – augusti 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i Uppsala län med 5,9 procent. I föregående mätning blev resultatet 4,4 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 39 998 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 6,4 procent.

 

I mätningen gick det även att se att priserna på bostadsrätter stigit i Västmanlands län, där med 3,7 procent. I den förra mätningen landade siffran på 4,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 951 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 12,3 procent.

 

I Stockholms län sjönk bostadsrättspriserna med 0,7 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet likadant, minus 0,7 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 161 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 9,7 procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 1,7 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 2,8 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 583 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 13,1 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västra Götalands län minskade med 0,4 procent. Förra månaden blev resultatet plus 1,2 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 916 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 8,4 procent.

 

En prisuppgång noterades även i Västernorrlands län med 2,5 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 3,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 415 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 5,8 procent.Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september i år, avseende juni-augusti 2021


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen