Rejält tapp för svenska hushålls boprisförväntningar – stor nedgång även i Stockholm

/assets/img/img_e3975.JPG
Bild från Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I augusti minskar de svenska hushållens boprisförväntningar rejält och nedgångar syns i alla landets regioner. Bland hushåll i Stockholm har en minskning om 45 procent noterats. Det visar den senaste Boprisindikatorn från SEB.

Enligt banken SEB:s senaste boprisindikator sjunker hushållens boprisförväntningar i samtliga av landets regioner. I Stockholm minskar indikatorn med 25 enheter, från 55 i juli ned till 30 i augusti, vilket motsvarar ett tapp på 45 procent.

Den största nedgången noterades i Östra Götaland där boprisförväntningarna sjönk med 47 procent; en minskning om 32 enheter, från 68 ned till 36. I Svealand (utom Stockholm) sjönk indikatorn med 29 enheter ned till 37. För Norrland noterades en nedgång om 18 enheter ned till 37, i Västra Götaland sjönk indikatorn med 15 enheter ned till 51, och i Skåne minskade den med 13 enheter ned till 52.

I augusti minskar SEB:s Boprisindikator med 23 enheter, från 62 i juli ned till 39. Totalt sett sjönk andelen hushåll som tror på stigande priser med 15 enheter ned till 53 procent. Förra månadens notering var 68 procent. I den senaste mätningen svarade 14 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året, en ökning med 8 enheter jämfört med i juli. Andelen som tror på oförändrade priser steg med 4 enheter för att landa på 25 procent.

– Efter ett par månader av lugnare prisutveckling och en växande debatt om att bostadspriserna nått någon form av smärtgräns kom till slut en kraftig nedgång i hushållens boprisförväntningar. Det är dock fortfarande drygt hälften av hushållen som tror på stigande bostadspriser så det sista ordet är forfarande inte sagt vad gäller höstens boprisutveckling, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Undersökningen genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste upplagan genomfördes under perioden 30 mars till sjätte april i år och uppges bygga på runt 1 000 webbintervjuer som gjorts via en onlinepanel.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen