Stigande bopriser i landets storstäder

/assets/img/45041310-new-constructed-modern-affordable-apartment-building.jpg
Bostäder i Mölndal, Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Under mars steg priserna på bostadsrätter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar nya mätningar från SBAB och Svensk Mäklarstatistik. Även för de län som Bostadsrättsnytt bevakar har genomgående positiva resultat noterats.

Den andra april släppte den statligt ägda banken SBAB ny statistik över boprisutvecklingen i landet. Idag, den sjunde april, offentliggjorde även statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik uppdaterade siffror på samma tema. Båda mätningarna avser mars i år och indikerar en positiv  boprisutvecklingen i landets storstäder under månaden. Även i de län som Bostadsrättsnytt bevakar uppges bostadsrättspriserna ha stigit under perioden.

Mätningen från SBAB visar på prisuppgång för bostadsrätter i samtliga indexområden som banken bevakar, med undantag för mellersta och norra Sverige. Störst uppgång noterades i Storgöteborg med plus 2,6 procent.
– Enskilda månadsutfall ska förstås tolkas med viss försiktighet. Den under mars lägre prisökningstakten på lägenheter än i februari och prisfallet i vissa regioner i Sverige talar dock möjligen för att prisuppgången nu mattas av, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.


Prisstatistik för bostadsrätter, mars 2021:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende mars 2021

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.  


Siffrorna från Svensk Mäklarstatistik avseende mars 2021 indikerar att bostadsrättspriserna stigit med två procent på riksnivå, jämfört med plus en procent månaden innan. På årsbasis ligger nu prisutvecklingen på plus åtta procent.

Medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i Sverige blev 44 920 för perioden, baserat på den senaste månadens försäljningar. Under mars såldes 12 900 bostadsrätter i landet, en ökning med 30 procent jämfört med samma månad ifjol.

Bostadsrättspriserna gick upp i samtliga storstäder under mars, vilket även blev utfallet i föregående mätning (februari 2021). Mest steg priserna i Stor-Stockholm, centrala Göteborg och centrala Malmö där plus två procent noterades.


Prisstatistik för bostadsrätter, mars 2021:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde april i år, avseende mars 2021. Statistiken är baserad på försäljningen av 32 900 bostadsrätter under perioden januari 2021 - mars 2021.

 

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden januari – mars 2021 och de siffrorna visar bland annat att en prisuppgång i Uppsala län på 2,7 procent. I den förra mätningen noterades en prisförändring på plus 2,4 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 506 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 7,7 procent.

 

I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Västmanlands län gått upp med 5,8 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 2,1 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 21 136 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 4,5 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västernorrlands län steg med 3,4 procent. I föregående mätning blev resultatet minus 6,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 14 263 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 1,4 procent.

 

I Stockholms län steg bostadsrättspriserna med 2,7 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet plus 0,3 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 347 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 6,8 procent.

 

I Västra Götalands län ökade priserna med 5,3 procent under den senaste tremånadersperioden, jämfört med plus 1,6 procent i föregående mätning. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 038 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 7,4 procent.

 

I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Skåne län gått upp med 4,9 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 2,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 31 091 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 13,6 procent.

 

Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde april i år. avseende januari-mars 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.


Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen