Nordea: Fler bostadsägare tror på stigande bopriser

/assets/img/37017781-bostader-husfasader-bostadshus-flerbostadshus.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Den senaste Boendebarometern från Nordea visar att antalet bostadsägare som tror på stigande bopriser det kommande året har ökat betydligt sedan i höstas, samtidigt som färre förutspår högre bostadsräntor.

Hösten 2020 visade Nordeas Boendebarometer att 47 procent av de tillfrågade bostadsägarna  förutspådde stigande bopriser det kommande året. Nyligen släpptes resultatet från den senaste undersökningen som visar att andelen bopris-entusiaster nu uppgår till 67 procent. Det står att läsa i ett pressmeddelande från banken.

Resultaten visar också att färre än tidigare uppger att de fått svårare att klara boendekostnaderna på grund av pandemin.
– Det råder en tydligt ökad optimism. Coronaeffekterna på hushållens bostadsekonomi ser ut att mattas av, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson i pressmeddelandet.

Utöver det uppges andelen som tror på stigande bostadsräntor ha minskat rejält sedan hösten 2020, från 28 procent ned till 19 procent.
– Men det är viktigt att komma ihåg att boräntorna kan vända uppåt givet tecken på inflation. Mitt tips är att räkna på vad det skulle betyda för hushållsekonomin. Det kan vara läge att binda åtminstone en del av sina lån eftersom räntor med längre löptider fortfarande ligger på låga nivåer, fortsätter Ingela Gabrielsson.

I en annan del av undersökningen har bostadsägare fått svara på om synen på den egna bostadssituationen förändrats till följd av pandemin, något som nära en av fem svarade ja på. De vanligaste förändringarna som bostadsägare uppgav att de hade behov av var flytt till större bostad, att inreda ett arbetsrum, samt att bo närmare naturen och att renovera. De som i störst utsträckning svarade att de fått en förändrad syn på boendet var unga bostadsägare och stockholmare.   

Samtidigt som många vill förändra sin boendesituation upplever nära hälften av de tillfrågade hinder för att byta bostad. Enligt de svar som kommit in är de främsta orsakerna till detta höga bostadspriser och att utbudet är dåligt.

Om Nordeas Boendebarometer
Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Nordea. Totalt ska 1 000 intervjuer ha genomförts under perioden 16 – 26 februari 2021 inom ramen för en slumpmässigt rekryterad webbpanel. De tillfrågade var svenska bostadsägare i åldrarna 18-65 år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen