SEB: Inbromsning för hushållens boprisförväntningar

/assets/img/seb20170503_e9a0565-edit.jpg
SEB:s kontor i Arenastaden, Stockholm. Pressbild från SEB
 

Hushållens tro på högre bopriser det kommande året bromsar nu in, efter att ha ökat fem månader i sträck. Det visar SEB:s senaste Boprisindikator.

I november sjunker SEB:s Boprisindikator med tre enheter. Från att ha legat på 58 i oktober är indikatorn nu nere på 55. Samtidigt uppges den nuvarande nivån vara betydligt högre än innan coronapandemin. Det framgår av ett pressmeddelande från banken SEB. 

Den andel av hushållen som förutspår högre priser under det kommande året uppgår nu till 64 procent, vilket är en procentenhet lägre än i oktober. Den grupp som tror på sjunkande priser har blivit två procentenheter fler sedan förra mätningen och utgör nu på nio procent av de tillfrågade. Andelen hushåll som tror på oförändrade priser det kommande året har minskat med två procentenheter, från 22 procent i oktober till 20 procent i november.   
– Efter fem månader i rad med stigande boprisförväntningar ser vi nu en liten inbromsning. Den ökade smittspridningen av coronaviruset och en något mer avvaktande syn på den ekonomiska återhämtningen kan spela in. Samtidigt är de faktiska priserna fortsatt stigande och förväntningarna ligger kvar på klart högre nivåer än innan pandemin bröt ut, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i pressmeddelandet.

På regional nivå syns den största uppgången i Östra Götaland där indikatorn stigit med tio enheter, från 64 i oktober till 74 i november. I Stockholm har en uppgång med tre enheter noterats, från 51 till 54. För Västra Götaland noterades en uppgång om en enhet, från 53 till 54. Den största nedgången uppmättes i Norrland där indikatorn minskade med 21 enheter ned till 44. I Svealand (förutom Stockholm) noterades en minskning om tio enheter ned till 44. I Skåne sjönk indikatorn också med tio enheter för att landa på 59.

Boprisindikatorn är en undersökning som genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av banken SEB. Indikatorn visar på skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande bostadspriser det kommande året och den andel som tror på fallande. Den senaste undersökningen är baserad på runt 1 000 webbintervjuer och genomfördes under perioden 27 oktober till den tredje november i år.

Not: Boprisindikatorn på regional nivå övergår från och med den senaste mätningen till att redovisas månadsvis, från att ha redovisats som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Detta ska bland annat göra det lättare att jämföra regionala siffror med riksnivåer. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen