Bostadsrättspriserna i landet fortsätter uppåt på bred front

/assets/img/23235772-nov-2017.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Priserna på bostadsrätter i landet fortsatte uppåt på bred front i oktober. Det visar resultaten från två nya mätningar, den ena från SBAB och den andra från Svensk Mäklarstatistik. Även i september noterades prisuppgångar på de flesta håll.

Enligt ny statistik från både SBAB och Svensk Mäklarstatistik har bostadsrättspriserna i landet stigit på bred front under oktober. Av tidigare statistik från aktörerna, avseende september i år, framgår att priserna steg på flera håll i landet även då.  

SBAB
:s statistik för oktober 2020 visar på en genomgående prisuppgång i landet. Den största uppgången noterades för bostadsrätter i indexområdet Stormalmö med 2,1 procent. Bostadsrättspriserna i Södra Sverige ökade med 1,3 procent och i Storstockholm noterades resultatet plus 0,8 procent. I Norra Sverige steg lägenhetspriserna med 0,6 procent. För både Storgöteborg och Mellersta Sverige blev resultatet plus 0,4 procent. 
– Trots ett av de värsta åren någonsin i svensk ekonomi med kraftigt stigande arbetslöshet har bostadspriserna gått upp markant sedan årsskiftet. Det är uppenbart att faktorer som låga räntor, semester hemma och hemarbete ökat intresset för bostadskonsumtion framför annan konsumtion och att det har påverkat mer än den ökade arbetslösheten. I synnerhet gäller detta för småhus, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken. 

Han tillägger också att det finns risk för bakslag på bostadsmarknaden.
– Rimligen kan inte bostadsmarknaden stå emot vad som helst. Skulle vi få en mycket omfattande och långvarig andra smittspridningsvåg med ytterligare ökad arbetslöshet vore det konstigt om inte det spiller över på bostadsmarknaden. I ett sådant läge kommer en förlängning av de krisåtgärder som regeringen vidtagit för att dämpa arbetslösheten och hålla uppe hushållens inkomster bli nödvändiga och även avgörande för utvecklingen på bostadsmarknaden, förklarar Robert Boije i pressmeddelandet.  

Prisstatistik för bostadsrätter, oktober 2020: 

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende oktober 2020

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.


Den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna steg med en procent på riksnivå i oktober, jämfört med resultatet plus två i september. På årsbasis ligger prisutvecklingen nu på plus sex procent. 

Mest steg bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm och Centrala Malmö, där plus två procent noterades för respektive område. I centrala Stockholm blev resultatet plus en procent, medan stillastående priser noterades för centrala Göteborg, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. 

Prisstatistik för bostadsrätter, oktober 2020:   

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjätte november i år, avseende oktober 2020 


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten, för perioden augusti – oktober 2020, visar bland annat att bostadsrättspriserna i Uppsala län steg med 2,1 procent. I föregående mätning blev resultatet plus 9,8 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 4,6 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 37 095 kronor.

I Västmanlands län steg bostadsrättspriserna med 5,5 procent. I föregående mätning blev resultatet plus 5,1 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet nu på plus 8,7 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 21 031 kronor per kvadratmeter.

I Stockholms län skedde en prisökning med 7,8 procent den senaste tremånadersperioden. Det går att jämföra med den förra mätningens resultat där en ökning på 5,1 procent noterades. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 5,3 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet är nu 61 583 kronor per kvadratmeter.

I Skåne län noterades en prisuppgång med 5,5 procent medan den förra mätningens resultat visade plus 9,8 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 7,7 procent. I länet får man nu betala 29 487 kronor i snitt per kvadratmeter.

I Västra Götalands län steg priserna med 5,5 procent i den aktuella mätningen. Den förra mätningen visade en uppgång på 4,5 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 4,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger nu på 38 559 kronor.

I Västernorrlands län uppmättes denna gång en prisökning på 0,5 procent jämfört med plus 3,9 procent i den förra mätningen. På årsbasis landar utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 1,5 procent. En bostadsrätt kostar nu i genomsnitt 14 384 kronor per kvadratmeter. 

Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:  

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjätte november i år, avseende oktober 2020 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen