Mäklarbarometern: Fortsatta prisuppgångar under Q4

/assets/img/malmo-lagenheter.jpg
Lägenheter i Malmö. Foto: Johannes Erlandsson / Mostphotos
 

Fastighetsmäklare i landets storstadsregioner förutspår stigande bostadspriser även under kvartal fyra i år. Det visar den senaste Mäklarbarometern från SBAB.

På uppdrag av banken SBAB genomför Origo Group en kvartalsvis enkätundersökning riktad till fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner. Där får mäklarna svara på frågor om hur de bedömer marknadsläget; hur det senaste kvartalet varit och vad de tror om kommande kvartal. 

En del av enkäten handlar om boprisutvecklingen framöver. Mäklarnas samlade bedömning inför årets fjärde kvartal uppges vara mer positiv än prognosen inför kvartal tre. Väldigt få av de tillfrågade mäklarna tror på sjunkande bostadspriser i något av storstadsområdena.

Fastighetsmäklarnas bedömning av utvecklingen för bostadspriser under Q4 i år (andel i procent och Q3 inom parentes): 

Källa: Mäklarbarometern SBAB. “Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100” 

Den senaste undersökningen gjordes under perioden 14 – 18 september 2020, och enkäten ska totalt ha gått ut till 220 fastighetsmäklare.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen