Fler hushåll tror på stigande bopriser framöver

/assets/img/mostphotos/5211027-bankkontor-seb.jpg
Foto: Roland Magnusson / Mostphotos
 

Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året har ökat rejält sedan tappet i våras. Det visar resultaten från den senaste Boprisindikatorn från SEB.

I september visade SEB:s Boprisindikator att hushållens förväntningar på bopriserna hade återhämtat sig efter det stora tappet i våras kopplat till coronautbrottet. En månad senare visar nu indikatorn att förväntningarna ligger på en märkbart högre nivå än innan pandemin bröt ut. Under oktober har indikatorn ökat med tolv enheter, från 46 till 58.       

I den senaste mätningen ökade andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser under det kommande året med tio procentenheter, från 55 till 65 procent. Den andel som tror på sjunkande priser minskade från nio ned till sju procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskade från 29 ned till 22 procent. 
– Bostadsmarknaden går för närvarande väldigt starkt med stigande priser för småhus, bostadsrätter och fritidshus. Den osäkerhet hushållen kände i början av pandemin är försvunnen. Boprisindikatorn har på fem månader stigit med hela 84 enheter och förväntningarna är nu på en nivå vi inte sett sedan augusti 2017. Låga räntor, stor efterfrågan och den faktiska prisutvecklingen driver hushållens snabbt stigande boprisförväntningar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorns regionala resultat redovisas som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Denna gång noterades genomgående positiva resultat i hela landet. Den största uppgången skedde i Östra Götaland där indikatorn ökade från 42 till 59. I Svealand utom Stockholm steg den från 38 upp till 47, i Norrland ökade indikatorn från 40 till 52 och i Skåne noterades en ökning från 47 upp till 60. Minst var uppgången i står Stockholm, från 44 till 47, och den näst minsta ökningen skedde i Västra Götaland där indikatorn steg från 50 till 55.   

Boprisindikatorn är en undersökning som genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av banken SEB. Indikatorn visar på skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande bostadspriser det kommande året och den andel som tror på fallande. Den senaste undersökningen är baserad på runt 1 000 webbintervjuer och genomfördes under perioden 29 september till den femte oktober i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen