Hushållens boprisförväntningar återhämtade efter tappet i våras

/assets/img/bostader-husfasader-bostadshus-1599988163.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Resultaten från förra månadens Boprisindikator från SEB visade att hushållens förväntningar på bopriserna i landet nästan var återhämtade efter den stora nedgången i våras. Och den senaste mätningen visar nu att förväntningarna i september ligger på samma nivå som innan tappet.

I augusti i år blev noteringen för SEB:s Boprisindikator 40, för att sedan stiga till 46 nu i september. Noteringen i mars var 47 varpå indikatorn sjönk ned till som lägst minus 26 under våren.     
– Nu är hela vårens rekordstora nedgång återhämtad och hushållens boprisförväntningar är tillbaks där de låg innan pandemin slog till. De dramatiska svängningarna i Boprisindikatorn har inte återspeglats i motsvarande rörelser i de faktiska priserna. De har tvärtom utvecklats ganska stabilt under våren och sommaren och det är tydligt att både hushåll och analytiker initialt överskattade pandemins negativa betydelse för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Andelen hushåll som i den senaste mätningen svarade att de tror på stigande priser ökade med tre procentenheter från förra mätningen och ligger nu på 55 procent. Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser från tolv procent ned till nio procent. Andelen som svarade att de tror på oförändrade priser ökade med två procentenheter, från 27 upp till 29 procent.

Resultaten på regional nivå motsvarar ett medelvärde av de två senaste månaderna. I september  steg indikatorn i hela landet. Störst uppgång noterades i Östra Götaland med plus 15 enheter, från 27 till 42. I Västra Götaland steg den från 37 till 50, i Stockholm från 31 till 44 och i Skåne ökade indikatorn från 35 till 47. Den minsta uppgången noterades i Norrland där Boprisindikatorn steg med fyra enheter upp till 40. I Svealand (utom Stockholm) ökade indikatorn med åtta enheter till 38.

Undersökningen Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av banken SEB. Indikatorn visar på skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande bopriser det kommande året och den andel som tror på fallande. Den senaste undersökningen är baserad på runt 1 000 webbintervjuer och genomfördes under perioden 25 augusti till den första september i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen