Stockholms läns bopriser vänder uppåt

/assets/img/mostphotos/thumbnail_image0berga-1599803784.jpg
Del av centrala Åkersberga i Österåkers kommun. Foto: Lina Abrahamsson
 

Efter tre mätningar med en negativ prisutveckling visar nu nya siffror från Svensk Mäklarstatistik att priset på bostadsrätter ökar i Stockholms län. Störst prisuppgång har noterats i Österåkers kommun.

Sedan juni i år har den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholms län varit på nedgång, enligt tremånadersstatistik från Svensk Mäklarstatistik. Den förra mätningen, som gjordes i augusti, visade en prisnedgång med 3,9 procent. Nu har boprisutvecklingen åter blivit positiv, enligt den senaste mätningen som publicerades den åttonde september. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna stigit med en procent i länet och det genomsnittliga kvadratmeterpriset landar på 58 335 kronor. 


I 25 av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under de tre senaste månaderna, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.   


Den största prisuppgången noterades i Österåkers kommun, där med 11,9 procent. Den näst största ökningen på bostadsrättspriser skedde i Sigtuna med 10,5 procent. Liksom förra mätningen sjönk priserna som mest i Ekerö kommun, nu med 17,6 procent. 


Totalt såldes 10 258 bostadsrätter i länet under den senaste tremånadersperioden juni – augusti. På årsbasis ligger utvecklingen för bostadsrättspriser i Stockholms län nu på plus 3,5 procent medan rikssnittet är plus 4,4 procent. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 


Prisutveckling för bostadsrätter i Stockholms län under de tre senaste månaderna: Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september 2020. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen