Genomgående prisuppgång för bostadsrätter i landet

/assets/img/25580176-bostader-i-malmo.jpg
Bostäder i Malmö. Foto: Carina Andreasson / Mostphotos
 

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att de genomsnittliga bostadsrättspriserna i landet stigit med två procent i augusti. Bland storstäderna syns den största uppgången i Malmö.

Priserna på bostadsrätter steg med två procent på riksnivå i augusti, enligt uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik. Av statistiken för landets storstadsområden framgår att den största prisökningen skett i Malmö, där bostadsrättspriserna gått upp med tre procent i både Stor-Malmö och i stadens centrala delar. 

Priserna i de centrala delarna av Göteborg och i Stor-Göteborg steg med två procent i bägge områdena. I centrala Stockholm blev bostadsrätterna i snitt en procent dyrare och i Stor-Stockholm noterades plus två procent.   

Sett till årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige nu på plus fyra procent. 

Prisstatistik för bostadsrätter, augusti 2020:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september 2020. 

Statistiken uppges vara baserad på 28 665 sålda bostadsrätter under perioden juni – augusti i år, och angivna medelpriser ska endast vara baserade på försäljningar som ägt rum under den senaste månaden. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen