Bostadspriserna i Skåne län vänder uppåt

/assets/img/mostphotos/6258545-hoganas-centrum.jpg
Höganäs centrum. Foto: Bengt Hultqvist/Mostphotos
 

Efter flera månader av sjunkande bostadsrättspriser i Skåne län har trenden nu vänt. Mest har priserna stigit i Höganäs kommun, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrättspriserna i Skåne län har i snitt stigit med 4,4 procent under den senaste tremånadersperioden. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Den förra tremånadersstatistiken visade att bopriserna i länet sjunkit med 1,3 procent, och efter en längre period av nedgång har alltså den negativa utvecklingen vänt. Snittpriset för en bostadsrätt i Skåne län ligger nu på 28 017 kronor per kvadratmeter. Under den undersökta perioden såldes 16 224 bostadsrätter. 


I 19 av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under maj – juli, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. I åtta av kommunerna steg bostadsrättspriserna, mest i Höganäs kommun. Där steg priserna med 18,5 procent. Även i Klippans kommun och Landskrona kommun utvecklades bopriserna positivt, med 13,9 respektive 13,3 procent. Samtidigt noterades många prisfall i länet, det största i Simrishamn med minus 18,3 procent. 


På årsbasis ligger utvecklingen av bostadsrättspriser i Skåne län nu på plus 1,3 procent medan rikssnittet är plus tre procent.


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. 


Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.    


Prisutveckling under de tre senaste månaderna i Skåne län:


 Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den elfte augusti 2020.


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen