Genomsnittlig prisuppgång för bostadsrätter i Västernorrland

/assets/img/the-city-of-harnosand-in-north-part-of-sweden-flowers.jpg
Härnösand. Foto: Adam Höglund / Mostphotos
 

För andra mätningen i rad visar Svensk Mäklarstatistiks tremånaderssnitt på uppgång för bostadsrättspriser i Västernorrlands län.

Enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste tremånaderssiffra har priset för en bostadsrätt i Västernorrlands län stigit med 1,3 procent. I förra mätningen som släpptes i juli blev resultatet plus en procent, och i juni presenterades resultatet minus 0,5 procent. Nu ligger kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i länet ligger på 14 294 kronor.

I fyra av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under de tre senaste månaderna, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.   

Störst uppgång noterades för bostadsrätter i Härnösands kommun där priserna steg med 3,9 procent. I Örnsköldsvik gick priserna upp med 2,6 procent. Samtidigt sjönk priserna med 2,4 procent i Timrå, och en nedgång om 1,3 procent noterades i Sundsvall.

Totalt såldes 480 bostadsrätter i länet under den senaste tremånadersperioden maj – juli, jämfört med 574 under samma månader ifjol. På årsbasis ligger utvecklingen för bostadsrättspriser i Västernorrlands län nu på minus 9,3 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. 

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen