SEB: Hushållens boprisförväntningar stiger – mest i Stockholm

/assets/img/seb_exterior_kungstradgarden_3071x2652.jpg
SEB, Kungsträdgården. Pressbild från SEB
 

Den senaste Boprisindikatorn från SEB visar att fler hushåll tror på dyrare bostäder framöver, störst uppgång noterades i Stockholm.

Banken SEB:s undersökning Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Bland annat studeras hur svenska hushåll ser på bostadsmarknaden i landet. 

Resultaten från den senaste undersökningen visar på en fortsatt återhämtning av hushållens boprisförväntningar, från 24 enheter i juli upp till 40 i augusti. Andelen hushåll som tror på stigande priser ökade med tio procentenheter jämfört föregående mätning, och landar nu på 52 procent. Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser, från 18 procent ned till tolv procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskade med tre procentenheter, från 30 ned till 27 procent.

Indikatorn steg i hela landet, mest i Stockholm där den ökade med 37 enheter upp till 31. Förra månaden noterades den största uppgången i Västra Götaland. I både Östra Götaland och Sveland (utom Stockholm) steg indikatorn med 28 enheter i augusti, till 30 respektive 27. I Skåne ökade indikatorn från tre till 35, i Norrland från tre till 36, och i Västra Götaland steg den från sex till 37. 

– För andra månaden i rad stiger hushållens förväntningar på bostadspriserna kraftigt. Boprisindikatorn har nu nästan återhämtat sig till nivån före vårens stora nedgång. Den sjunkande smittspridningen tillsammans med hopp om ekonomisk återhämtning och en långvarig lågräntemiljö påverkar antagligen i en positiv riktning. Dessutom stärks ju bilden av data som trots coronakrisen visar på både hög omsättning och stabila priser på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Indikatorn visar på skillnaden mellan den andel som tror på stigande bopriser det kommande året och den andel som tror på fallande. Den senaste undersökningen är baserad på runt 1 000 webbintervjuer och genomfördes under perioden 28 juli till den femte augusti i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen