Ytterligare tapp för SEB:s Boprisindikator

/assets/img/mostphotos/5211027-bankkontor-seb.jpg
Foto: Roland Magnusson / Mostphotos
 

Den senaste Boprisindikatorn från SEB visar att andelen hushåll som tror på sjunkande bopriser nu ökat ytterligare. I april sjönk indikatorn med 67 punkter ned till minus 20, och i maj har alltså ytterligare ett tapp noterats.

I SEB:s undersökning Boprisindikatorn undersöks bland annat hur svenska hushåll ser på bostadsmarknaden i landet. Förra månaden ökade andelen hushåll som förutspår lägre bopriser det kommande året. Indikatorn sjönk med 67 punkter på riksnivå för att landa på minus 20, något som då beskrevs som en historisk nedgång. Och även i maj har ett negativt resultat noterats, denna gång sjönk Boprisindikatorn med sex punkter ned till minus 26. 

Bland regionerna har indikatorn sjunkit mest i Svealand (exklusive Stockholm) och i Skåne. Där noterades en nedgång om minus 40 enheter för vardera region, ned till minus 23 respektive minus 21. Den näst största nedgången noterades i Västra Götaland, med en minskning om 39 enheter ned till minus 28. I Stockholm blev resultatet minus 25, en nedgång med 36 enheter, tätt följt av Norrland med resultatet minus 24 från att ha legat på elva. I Östra Götaland sjönk indikatorn från 15 ned till minus 20. 

Resultat på regional nivå redovisas som ett medelvärde av de två senaste månaderna. I vanliga fall bedöms detta bidra till statistisk stabilitet, men för nuvarande situation skickar SEB med en liten brasklapp via ett pressmeddelande.   

“Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här våren, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket.” 

– Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att fördjupas. Varsel, minskad tillväxt och stigande arbetslöshet har negativa konsekvenser på hushållens syn på hela ekonomin och bostadsmarknaden är inget undantag. Förra månadens nedgång i Boprisindikatorn var den största vi sett en enskild månad och den här månadens siffra stärker ytterligare bilden att sjunkande bostadspriser är att vänta, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i pressmeddelandet. 

Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste undersökningen är baserad på runt 1 000 webbintervjuer och genomfördes under perioden 28 april till 5 maj i år. Indikatorn visar på skillnaden mellan den andel som tror på stigande bopriser det kommande året och den andel som tror på fallande. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen