Prisnedgång för bostadsrätter i Skåne län

/assets/img/mostphotos/21275061-hamnbassangen-i-landskrona.jpg
I Landskrona har priserna stigit. Foto: Hadar Holm/Mostphotos
 

Under de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Skåne län sjunkit med 2,4 procent. Återigen märks en stor variation mellan priserna i länet. Störst har prisfallet varit i Ängelholm och Kristiansstad medan priserna ökat i Landskrona och Hässleholm. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Priset på bostadsrätter i Skåne län har sjunkit med i snitt 2,4 procent under den senaste tremånadersperioden februari – april 2020. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I förra mätningen landade tremånadersresultatet för länet på plus 1,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i Skåne län ligger nu på 26 822 kronor per kvadratmeter.


I 13 av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under februari – april, för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.


Statistiken visar att priserna steg i många av länets kommuner samtidigt som stora prisfall noterades i andra kommuner. Mest sjönk priserna i Ängelholm, med 29,9 procent. Även i Kristianstad gick priserna ner, där med 12 procent. Kommuner som haft större tur i boprisutvecklingen är Landskrona där priset på bostadsrätter ökade med 10,6 procent. Hässleholm och Klippan följer tätt efter med prisökningar på 9,5 procent respektive 9,3 procent.


På årsbasis ligger utvecklingen av bostadsrättspriser i Skåne län nu på plus 3,5 procent medan rikssnittet är plus 6,5 procent.


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.


Prisutveckling under de tre senaste månaderna i Skåne län:


 Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde maj 2020.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen