Boprisutvecklingen i Västra Götaland vänder ned

/assets/img/4168792-engelbrektsgatan_gbg.jpg
Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Enligt en ny mätning från Svensk Mäklarstatistik har det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i Västra Götalands län sjunkit under den senaste tremånadersperioden. I förra mätningen blev resultatet plus två procent.

Bostadsrättspriserna i Västra Götalands län har gått ned med i snitt tre procent under den senaste tremånadersperioden, februari – april 2020. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I förra mätningen landade tremånadersresultatet för länet på plus två procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 36 300 kronor per kvadratmeter. 

I 15 av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under februari – april, för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Statistiken visar att priserna steg i många av länets kommuner.

Störst var uppgången för bostadsrätter i Stenungsund där snittpriserna steg med 7,4 procent, och bostadsrätter i Trollhättan blev 6,5 procent dyrare. I kommunen Lerum blev resultatet plus 3,7 procent. 

Den största nedgången i länet under tremånadersperioden noterades i Skövde, där resultatet blev minus 4,7 procent. Bostadsrätter i Mariestad sjönk med 2,1 under samma period, och i Härryda noterades en nedgång om 1,9 procent.

Antalet bostadsrättsförsäljningar i länet uppgick totalt till 4 047 under perioden, vilket är något fler än under samma månader ifjol.

På årsbasis ligger utvecklingen av bostadsrättspriser i Västra Götalands län nu på plus 4,6 procent. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.   


Prisutveckling under de tre senaste månaderna i Västra Götalands län:  

 Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde maj 2020

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen