Prisutvecklingen för bostadsrätter i Västernorrland åter positiv

/assets/img/15853365-sundsvall_.jpg
Sundsvall. Foto: Tage Persson / Mostphotos
 

Det genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i Västernorrlands län har varit negativ under en längre tid, sett till Svensk Mäklarstatistiks tremånadersresultat. Men i april presenterades ett positivt resultatet för länet.

Efter en vinter med sjunkande bostadsrättspriser i Västernorrlands län har utvecklingen nu vänt upp. Den åttonde april presenterade Svensk Mäklarstatistik en uppdaterad tremånaderssiffra för länet, som visade att priserna på bostadsrätter gått upp med i snitt 0,9 procent under perioden januari – mars i år. Kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 13 950 kronor.

I tre av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under dessa tre månader, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Störst prisuppgång hade bostadsrätter i kommunen Timrå där priserna gick upp med 24 procent under perioden, samtidigt som resultatet minus 28,9 noterades i Örnsköldsvik. I kommunen Sundsvall steg priserna med 4,8 procent, och i Härnösand noterades en nedgång om 2,7 procent.

På årsbasis ligger utvecklingen för bostadsrättspriser i länet nu på plus 7,5 procent.

Under januari uppgick antalet sålda bostadsrätter i Västernorrlands län till 111, i februari till 185, och under mars var antalet 155.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen