Fortsatt uppåt för bostadsrättspriserna i Västra Götaland

/assets/img/mostphotos/14090103-vanersborg-varvinter.jpg
Vänersborg. Foto: Jan Gustafsson/Mostphotos
 

De genomsnittliga priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga i Västra Götalands län. Återigen är det i Trollhättan som priserna ökat mest. Samtidigt har bostadspriserna sjunkit i flera av länets kommuner. Det visar statistik för den senaste tremånadersperioden från Svensk Mäklarstatistik.

Under de tre senaste månaderna, januari – mars, har priserna på bostadsrätter i Västra Götalands län i snitt stigit med två procent. För hela Sverige blev snittet 1,9 procent under samma period. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.


I 17 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under de tre senaste månaderna för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Liksom förra perioden ökade priserna på bostadsrätter mest i Trollhättan, nu med 8,4 procent. Nästan lika stor prisökning skedde i Lidköping där priserna steg med åtta procent. Samtidigt som priserna ökat i elva av de 17 kommunerna sjönk priserna i sex kommuner. Mest sjönk priserna i Vänersborg och Tidaholm, med tolv respektive 11,4 procent. 


På årsbasis ligger nu utvecklingen av bostadsrättspriserna i Västra Götalands län på plus 7,1 procent, medan rikssnittet är plus 7,4 procent.


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 


Prisutveckling under de tre senaste månaderna i Västra Götalands län: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde april 2020

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen