Fortsatt prisuppgång för bostadsrätter i Uppsala

/assets/img/20118711-uppsala-stora-torget_.jpg
Stora torget i Uppsala. Foto: Mostphotos
 

Enligt Svensk Mäklarstatistiks tremånaders-resultat i mars vände bostadsrättspriserna i Uppsala län upp igen efter en period av nedgång, och även i april pekar kurvan uppåt.

I mars noterade statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik en positiv tremånaderssiffra för den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i Uppsala län. Detta efter många månader av negativa resultat. Under perioden december 2019 – februari 2020 steg priserna på bostadsrätter i länet med i snitt plus 3,7 procent. 

Och även för den senaste tremånadersperioden, januari – mars i år, har ett positivt resultat noterats: Plus 2,6 procent. Kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i länet landade på 34 888 kronor. Det visar uppdaterade siffror från statistikleverantören som offentliggjordes den åttonde april 2020.

Antalet sålda bostadsrätter i Uppsala län uppgick till 468 i januari, 451 i februari, och 441 i mars.

I fem av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under dessa tre månader, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Bland dessa kommuner noterades den största procentuella prisuppgången i Uppsala, med i snitt plus 2,8 procent. Bostadsrättspriserna i Enköping steg med 0,1 procent. Detta samtidigt som priserna i Östhammar sjönk med 15,6 procent. Näst störst prisnedgång hade bostadsrätter i Håbo där resultatet för perioden blev minus 6,1 procent. I kommunen Knivsta sjönk priserna med minus 3,2 procent. 

På årsbasis ligger utvecklingen i länet nu på plus 4,3 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen