Priserna för bostadsrätter i Västmanland fortsätter stiga

/assets/img/14829077-ostra-hamnen-i-vasteras.jpg
Bostäder i Västerås. Foto: Daniel Lillman / Mostphotos
 

Den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i Västmanlands län ser fortsatt positiv ut, med den senaste tremånaderssiffran från Svensk Mäklarstatistik som utgångspunkt. Men på kommunnivå är utvecklingen skiftande.

Från januari till och med mars i år har bostadsrättspriserna i Västmanlands län stigit med i snitt 6,6 procent, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning som offentliggjordes den åttonde april 2020. Snittpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i länet ligger nu på 20 282 kronor.

I fyra av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Under den senaste tremånadersperioden noterades den största uppgången för bostadsrätter i Västerås kommun, där resultatet blev plus 2,1 procent. I Köping steg priserna med 1,2 procent. Störst prisnedgång uppmättes i Fagersta, minus 8,6 procent. Näst störst prisnedgång hade bostadsrätter i Sala, med en notering på minus 4,7 procent. 

Under mars såldes 258 bostadsrätter i länet, jämfört med 232 månaden innan. I januari uppgick antalet sålda bostadsrätter till 241.

På årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i Västmanlands län nu på plus 8,7 procent. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen