Varierande prisutveckling för bostadsrätter i Skåne

/assets/img/11882750-jarnvagsstationen-kristianstad-1_.jpg
Vid järnvägsstationen i Kristianstad. Foto: Leif Ingvarson / Mostphotos
 

Från årsskiftet fram till och med mars har priserna på bostadsrätter i Skåne län gått upp med i snitt 1,3 procent. I en av länets kommuner noterades en procentuell uppgång om nära 27 procent, samtidigt som priserna sjönk med lite drygt 24 procent i en annan. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Enligt statistikleverantören Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning, som avser perioden januari – mars i år, har bostadsrättspriserna i Skåne län stigit med i snitt 1,3 procent. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i länet blev 27 293 kronor per kvadratmeter. Och antalet försäljningar av bostadsrätter ökade i mars, från 1 269 i februari till 1 372. Under januari uppgick antalet sålda till 1 261.

I 17 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under de tre senaste månaderna för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Bland dessa kommuner syns stora variationer i prisutvecklingen för bostadsrätter under perioden. I Kristianstad noterades plus 26,9 procent, den största uppgången i länet. Det lägsta resultatet bland Skånes kommuner uppmättes i Ängelholm där utvecklingen landade på minus 24,2 procent.

I Kävlinge uppmättes den näst största uppgången med plus 16,3 procent, och därefter kom  Hässleholm där bostadsrättspriserna gick upp med 10,1 procent. Den näst största prisnedgången i länet hade bostadsrätter i Klippan med ett resultat på minus 4,7 procent. I kommunen Trelleborg noterades den tredje största nedgången med minus 2,2 procent.

På årsbasis ligger snittet för Skåne län nu på plus 5,4 procent. 

Av ett pressmeddelande från statistikleverantören framgår att bostadsrättspriserna i centrala Malmö var stillastående under mars, likaså i Stor-Malmö.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. 

Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Prisutveckling för bostadsrätter i Skåne län under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde april 2020

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen