Priserna för bostadsrätter i Stockholms län fortsätter uppåt

/assets/img/32181613-view-of-stockholm-sweden.jpg
Vy över Stockholm. Foto: Mikael Damkier / Mostphotos
 

Priserna på bostadsrätter i Stockholms län har stigit med i snitt 2,1 procent under årets tre första månader. Störst har prisuppgången varit i Danderyd. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under de tre senaste månaderna, från januari i år till och med mars, har bostadsrättspriserna i Stockholms län gått upp med i snitt 2,1 procent. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter för en bostadsrätt i länet ligger nu på 59 576 kronor. Siffrorna kommer från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik. 

I 25 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Mest steg priserna på bostadsrätter i kommunen Danderyd, där resultatet plus 11,2 noterades. I Vaxholm blev uppgången nio procent, och i Upplands Väsby åtta. 

Endast i ett fåtal av länets kommuner noterades negativa resultat för perioden. Den största procentuella prisnedgången i länet hade bostadsrätter i Sigtuna med resultatet minus 6,6 procent. Därefter kom Ekerö med minus 2,6 procent, och den tredje största nedgången noterades för bostadsrätter i Salem med resultatet minus 1,8 procent. 

Enligt Svensk Mäklarstatistiks siffror uppgick antalet sålda bostadsrätter i länet under mars till 3 742, vilket är lite färre än i februari då 3 881 lägenheter såldes. I januari genomfördes 3 645 försäljningar. 

På årsbasis ser utvecklingen för bostadsrättspriser i Stockholms län fortsatt positiv ut, med ett snitt på plus 8,2 procent i den senaste mätningen.

Av ett pressmeddelande från statistikleverantören framgår att bostadsrättspriserna i centrala Stockholm ökade med en procent under mars, samtidigt som priserna i Stor-Stockholm var stillastående. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde.

Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Prisutveckling för bostadsrätter i Stockholms län under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde april 2020 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen