Uppåt för bopriser i Uppsala län – men stort tapp i Östhammar

/assets/img/skyltar2.jpg
Foto: Mostphotos
 

Efter en period med negativ prisutveckling för bostadsrätter i Uppsala län, visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik nu ett positivt resultat. I snitt har priserna stigit med plus 3,7 på tre månader i länet, samtidigt som en stor nedgång noterades i kommunen Östhammar.

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar på en genomsnittlig prisuppgång för bostadsrätter i Uppsala län, sett till den senaste tremånadersperioden december – februari. Resultatet för perioden, som offentliggjordes den tionde mars 2020, blev plus 3,7 procent samtidigt som rikssnittet landade på plus 2,4 procent. Enligt den senaste mätningen ligger priset per kvadratmeter för en bostadsrätt i länet nu på 35 239 kronor.   

I fem av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under dessa tre månader, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Uppsala är den kommun i länet där den största procentuella uppgången noterades under perioden, med plus 4,2 procent, tätt följt av Knivsta med resultatet plus fyra procent. I Enköping steg priserna på bostadsrätter med i snitt 0,2 procent. 

I Östhammars kommun gick priserna ned mest, minus 14,3 procent. Även i Håbo sjönk bostadsrättspriserna. Där noterades en genomsnittlig nedgång om 5,2 procent. 

Den föregående mätningens tremånadersresultat, för bostadsrättspriser i Uppsala län, var minus 2,5 procent. Och i mätningen dessförinnan blev resultatet minus 6,8 procent. 

Årstakten för länet ligger nu på plus 6,5 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen