Bopriserna fortsätter uppåt i Stockholms län

/assets/img/4617097-bostadsomrade.jpg
Bostäder i Stockholmsområdet. Foto: Mostphotos
 

På tre månader har priset för en bostadsrätt i Stockholms län stigit med i snitt 1,8 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Även i förra mätningen noterades ett positivt resultat för länet.

Bostadsrättspriserna i Stockholms län steg med i snitt 1,8 procent under de tre senaste månaderna, december – februari. På riksnivå blev snittet plus 2,4 procent. Snittpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i länet landade på 59 473 kronor för perioden. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I förra mätningen blev resultatet för länet plus 0,2 procent.

I 24 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Under den senaste tremånadersperioden steg priserna på bostadsrätter i majoriteten av dessa kommuner. Störst procentuell uppgång noterades återigen för bostadsrätter i kommunen Tyresö, där resultatet blev plus 8,7 procent. I förra mätningen landade det på plus 5,1 procent. Näst störst uppgång noterades i Danderyd med plus 7,3 procent, och i Haninge blev resultatet plus 6,2 procent. 

Bostadsrättspriserna sjönk också i en del av länets kommuner. Störst var nedgången i Upplands-Bro där priserna gick ned med 1,7 procent. Resultatet i Sigtuna blev minus 1,5 procent, och för de båda kommunerna Lidingö och Salem blev resultatet minus en procent. 

På årsbasis ser utvecklingen för bostadsrättspriser i Stockholms län positiv ut, med ett snitt på 8,9 procent i den senaste mätningen.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.

Prisutveckling för bostadsrätter i Stockholms län under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den tionde mars 2020 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen